SERWIS NIECZYNNY
 
 

Kredyt mieszkaniowy - okiem prawnika patrzymy do umowy kredytowej.


Kredyty mieszkaniowe, refinansowe, konsolidacyjne, konsumpcyjne (etc.) to coraz bardziej powszechna, (prawie) ogólnodostępna usługa w Polsce. Kredyty zaciągamy z wielu powodów, dla różnych celów - na zakup nieruchomości, samochodu, kina domowego... Decyzję o zaciągnięciu kredytu trzeba zawsze dobrze przemyśleć - jest to bowiem zobowiązanie na kilka (-naście, -dziesiąt) lat. Dlatego warto czytać, słuchać, rozmawiać. Warto również korzystać z usług doradców finansowych, doradców kredytowych, którzy w przeważającej większości bezpłatnie pomogą wybrać najlepszy dla nas kredyt, przedstawią wszystkie dostępne aktualnie na rynku oferty banków – Skontaktuj się z doradcą finansowym – wypełnij formularz kontaktowy!

Istotne jest, aby przeczytać umowę kredytową (dokładnie zapoznać się z jej treścią). Trzeba mieć świadomość co się podpisuje. Przeważająca część kredytobiorców nie czyta bądź nie rozumie umów kredytowych. Problemy mogą pojawić się w przyszłości. W sytuacjach „zagrożenia” nie wiemy, co nam grozi, jak postępować, co się dzieje gdy spóźnimy się z wpłaceniem raty lub utracimy zdolność kredytową oraz na jakie koszty (poza odsetkami i prowizją) musimy się przygotować.

Treść umowy kredytowej

Każdy bank kształtuje umowę kredytową wedle swoich upodobań (i celów, których realizację chce sobie zapewnić). Niemniej przepisy Prawa bankowego przewidują pewne minimum, tj. minimalną treść każdej umowy kredytu. W umowie takiej winny znaleźć się:

 • określenie stron umowy,

 • kwota i waluta kredytu,

 • cel, na który kredyt został udzielony,

 • zasady i termin spłaty kredytu,

 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Brak kredytu mimo zdolności?

Wielu przyszłych kredytobiorców zastanawia się zapewne czy bank może nie udzielić np. kredytu mieszkaniowego lub kredytu hipotecznego, jeśli mamy zdolność kredytową? Warto więc pamiętać, że bank nie ma obowiązku udzielenia kredytu w takiej sytuacji (tj. gdy mamy zdolność kredytową). Nie można więc wnieść żadnych środków odwoławczych od decyzji odmownej banku. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dysponujemy zapewnieniem wydanym przez bank, w którym bank zapewnia nas, że jeśli udokumentujemy naszą sytuację majątkową, to przyzna nam kredyt w określonej wysokości – czyli gdy bank wydał tzw. promesę. W takim przypadku nieuzasadniona odmowa udzielenia kredytu przez bank może być kwalifikowana jako działanie bezprawne i możliwe będzie żądanie naprawienia szkody, jaką poniósł niedoszły kredytobiorca licząc na zawarcie umowy (np. koszty doradcy kredytowego).

Kredyt mimo braku zdolności?

Zawsze gdy ubiegamy się o kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, pożyczkę hipoteczną, bank bada naszą zdolność kredytową. Zasadą jest, że bank udziela kredytów tylko tym osobom (podmiotom), które mają zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Celem ustalenia tej zdolności bank żąda takich dokumentów jak zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach z ostatnich kilku miesięcy, zeszłoroczna deklaracja podatkowa, książkę przychodów i rozchodów itd. Dopuszczalne są jednak sytuacje, że bank udzieli kredytu pomimo braku zdolności kredytowej. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków, np. w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Takie przypadku są charakterystyczne zwłaszcza przy kredytach dla firm (firma dostaje kredyt jeśli po pierwsze przedstawi plan naprawczy - poprawy sytuacji finansowej, który to plan zostanie przez bank zaakceptowany, po drugie zapewni terminowe wykonywanie tego planu).

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Oczywistym jest, że nieterminowe spłacanie rat kredytu mieszkaniowego czy kredytu budowlanego może w dalszej perspektywie doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytowej. Są jednak i takie sytuacje, które umożliwiają bankowi wypowiedzenie umowy, nawet wtedy, gdy raty kredytu są płacone w terminie. Są one określone w umowie kredytowej w formie tzw. klauzul umownych. Takie wypowiedzenie umowy kredytowej może nastąpić gdy następuje „istotne pogorszenie się sytuacji finansowej kredytobiorcy” bądź gdy może nastąpić „przewidywana w bliskim czasie utrata zdolności kredytowej kredytobiorcy". Banki zastrzegają sobie nieraz prawo do dokonania kontroli sytuacji finansowej kredytobiorcy w trakcie realizowania umowy kredytu – jeśli ustali, że może istnieć realne zagrożenie wystąpienia jednej z sytuacji opisanej w klauzulach, trzeba przygotować się – co najmniej – na negocjacje.

Niespłacanie rat kredytu mieszkaniowego

Szczegółowe konsekwencje nieterminowego spłacania rat kredytu mieszkaniowego określone są zawsze w umowie kredytowej. Z reguły wystarczy, że kredytobiorca nie zapłaci dwóch kolejnych rat kredytu, aby mogło dojść do wypowiedzenia takiej umowy. Termin wypowiedzenia wynosi najczęściej 30 dni, a gdy kredytobiorca zagrożony jest upadłością może być i krótszy, np. 7 dni. Oczywiście strony umowy kredytowej mogą ustalić korzystniejsze (dłuższe) terminy wypowiedzenia. Umowa kredytowa nie może natomiast przewidywać krótszych niż wyżej wymienione terminów.

Termin wypowiedzenia zaczyna biec od momentu (dnia) doręczenia wypowiedzenia kredytobiorcy. Jeśli w tym czasie kredytobiorca nie zwróci pozostałej do spłaty kwoty kredytu, staje się ona wymagalna, zaczynają biec wysokie odsetki karne, a bank może bardzo szybko doprowadzić do wszczęcia egzekucji.

Bank przy podpisywaniu umowy kredytowej odbiera od kredytobiorcy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie zaistnienia ściśle określonych sytuacji (zdarzeń prawnych). Może, na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, który przesyłany jest do sądu tylko po to, by ten nadał mu klauzulę wykonalności (nie trzeba przeprowadzać żmudnego i czasochłonnego postępowania w sądzie). Klauzula nadawana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Taki bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym i stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

W sytuacji, gdy kredy który zaciągnęliśmy, podlega ustawie o kredycie konsumenckim, kredytobiorca może go spłacić przed terminem, a bank nie ma prawa pobrać prowizji od takiej wcześniejszej spłaty. Gdy kredyt jest oprocentowany to za okres po spłacie kredytu bank nie może żądać zapłaty odsetek. Nie każdy jednak kredyt zaciągany w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, można uznać za kredyt konsumencki. Tych zasad nie stosuje się m.in. do takich kredytów jak: mieszkaniowe, na spłatę kredytu mieszkaniowego, o wysokości mniejszej niż 500 zł i większej niż 80.000 zł czy z terminem spłaty kredytu nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Hipoteka na nieruchomości już obciążonej hipoteką

W wielu przypadkach możliwe jest ustanowienie nowej hipoteki, na nieruchomości, którą obciążyliśmy już hipoteką na zabezpieczenie spłaty kredytu mieszkaniowego. Wszystko zależy od zapisów umowy kredytowej. Złamanie zakazu (jeśli jest wprowadzony) jest najczęściej podstawą do wypowiedzenia kredytu mieszkaniowego. Z reguły nie można ustanowić kolejnej hipoteki na tej samej nieruchomości na rzecz innego wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że każdy właściciel może - w sensie prawnym, dopuszczalności takiej czynności – taką hipotekę ustanowić – sąd wieczystoksięgowy obciąży drugą w kolejności hipoteką naszą nieruchomość. Trzeba pamiętać jednak zawsze o konsekwencjach, które mogą wynikać dla kredytobiorcy z umowy kredytowej.

Wypełnij formularz kontaktowy

Komentarze

 • KASIULA
  JAK BRAŁAM KREDYT TO UBEZPIECZYLIŚMY GO TAK MI DORADZIŁ PRZEDSTWICIEL BANKU W RAZIE CHOROBY NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I TAK PŁACIMY TO UBEZPIECZENIE ALE SKORZYSTAĆ Z NIE GO NIE MOŻEMY BO AKURAT NIE MA TAJ CHOROBY NA WYTYCZNEJ SKĄD MAMY WIEDZIEĆ JAKA MNIE CHOROBA ZŁAPIE PODCZAS SPŁACANIA KREDYTU ŚMIESZNE JEST TO NABIJANIE LUDZI W BUTELKĘ I TE UBEZPIECZENIA .TERAZ JESTEM CHORA MAM ZWOLNIENIE NIE ZDOLNOŚĆ DO PRACY A UBEZPIECZENIE TYLKO DODATKOWA OPŁATA PRZY KREDYCIE.POZDRAWIAM
  2013-05-14 14:13:44
 • Adrian
  WItam! Bank do udzielenia kredytu żąda, pomimo dostarczonego zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach,udostępnienia treści umowy o pracę pomiędzy mną a zakładem pracy. Czy żądanie jest zasadne i zgodne z prawem o ochronie informacji niejawnych, itp. proszę o odpowiedz panadriangrela@wp.pl
  2012-07-18 10:46:11
 • Helena
  Wzieliśmy z mężem w m-cu maju 2007r kredyt hipotrczny poczym mój mąż zmarł w m-cu pazdzierniku 2007r ja zostałam z kredytem i bank nie umorzył ani złotówki W tym roku musiałam sprzedać mieszkanie gdzie bank naliczył mi odsetki w kwocie 35tys i do tego jeszcze 13 tyś odsetek od odsetek czy jest to prawidłowo proszę o porade.
  2012-03-01 13:04:12
 • Helena
  Witam Mam pytanie czy bank może naliczyć odsteki od odsetek
  2012-03-01 12:55:20
 • ala
  witam mam pytanie jesli bank wypowiedzial umowe kredytowa czy ubezpieczenie mieszkania jest wazne dodam ze umowa ubezpieczenia jest na 36 miesiecy prosze o odpowiedz
  2012-02-01 11:25:13
 • marsjanka@spoko.pl
  Witam mam pytanie dotyczace kredytu hipotecznego czy mozna wziasc w 2 bankach po np 60 tys?i w jakiej walucie wziasc...i jak z woborem jak to wyglada prosze o odp
  2011-12-03 08:19:11
 • qwe
  Problem jest dość prosty, dotyczący ewentualnego podpisania umowy kredytowej przez Wspólnotę Mieszkaniową na remont nieruchomości (od 300 do 450 tys. na 6-15 lat) Nie chodzi rzecz jasna o czasy względnej stabilności ekonomicznej, lecz możliwy kryzys finansowy. Czy w takiej sytuacji, bank będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy kredytu, niekoniecznie z ewidentnej winy kredytobiorcy?
  2011-11-30 12:49:37
 • tomasz
  witam.czy jest w Polsce jakiś bank który udzieli mi kredytu gdy przepracowałem miesiąc próbny i dostałem umowę na 2 lata 3 dni temu?proszę o odpis!
  2011-11-17 13:34:47
 • Jakub
  Witam i proszę o pomoc. 3 lata temu moja siostra kupiła z chłopakiem mieszkanie w udziałach po połowie (wartość mieszkania - 400 tys. zł) Kredyt wzięli we euro (korzystny wówczas kurs). Niedawno rozstali się i pozostał problem co z mieszkaniem. Czy sprzedać (i stracić na obecnym kursie waluty)? Z przepisaniem kredytu na siostrę jest problem, gdyż ni ma ona wystarczającej zdolności kredytowej aby spłacić go samodzielnie. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
  2011-11-16 09:21:13
 • K.K
  Witam Moja sytuacja jest b. skomplikowana. Jestem w trakcie rozwodu , mamy kredyt hipoteczny (zakup mieszkania+konsolidacja) Kredyt przewyższał wartość mieszkania, w związku z tym została ustanowiona łączna hipoteka na dwóch nieruchomościach (naszej i teściów)wartość nieruchomości naszej jest w granicach 250 tyś,natomiast samego kredytu jest ok.285tyś. (tyle bank by liczył przy wcześniejszej spłacie)Czy mógłbym to mieszkanie sprzedać za np. 250 tyś. i prosić bank o konwersje pozostałej kwoty na kredyt gotówkowy?Czy muszę szukać kupca na całą wartość kredytu? Czy istnieje jakieś inne jeszcze rozwiązanie ze sprzedażą?Oczywiście bank widnieje w księgach wieczystych.Bardzo proszę o pomoc.
  2011-10-18 20:15:57
 • adam
  Witam , planujemy kupic mieszkanie z rynku wtornego , na ktory wlasciciel ma kredyt hipoteczny ale nie dokonal wpisu do KW o obciazeniu hipoteki. Bank ktory nas kredytuje zada aby pieniadze zostaly przekazane w pierwsze kolejnosci na splate kredytu bezposrednio na konto banku, w ktorym wlasciciel ma kredyt hipoteczny. Wlasciciel zas chce aby pieniadze zostaly przelane bezposrednio na jego konto prywatne, gdyz wg. prawa mieszkanie nie jest obciazone hipoteka. Jakie moga byc konsekwencje wplaty na konto prywatne wlasciciela , czy mimo braku wpisu do KW JEGO BANK, JUZ PO SPZREDAZY MIESZKANIA moze sam obciazyc to mieszkanie hipoteka przymusowa, gdyby nie doszlo do splacania rat kredytu w terminie. Czy moglo by dojsc do takiej sytuacji , ze mimo aktu notarialnego splacalbym kredyt poprzedniego wlasciciela i swoj? Bardzo prosze o odpowiedz czy mieszkanie z kredytem hipotecznym ale bez wpisu do KW O HIPOTECE nadal pozostaje wlasnoscia banku pierwszego wlasciciela. Pozdrawiam
  2011-09-30 11:31:34
 • Kredyt
  moj bank unika zmiany mojego kredytu z rat stalych na malejace. Choc bank zna moje zachowanie finansowe od 8 lat (zero spoznien w splacie kredytu) zazadano ode mnie najpierw zaswiadczenia o zarobkach, potem wydruk z innego banku az doszlismy do momentu, w ktorym bank zazadal ode mnie kopii kontraktu z pracodawca, ktory jest w jezyku angielskim. Moim zdaniem to juz lekka przesada i brak dobrej woli. Czy Bank ma prawo prosic mnie o kontrakt z pracodawca?? Zaznaczam, ze otrzymal juz wszystkie informacje i potwierdzenia o moich dochodach i zna moja historie, ktora jest bardzo dobra. Z gory dziekuje z informacje.
  2011-09-30 10:45:03
 • Lakeisha
  Great thininkg! That really breaks the mold!
  2011-07-14 21:28:46
 • pawel
  Mam pytanie, mam wziete na raty w trzech bankach i suma wynosi 17000 tysiecy a chce kupic mieszkanie czy jest mozliwe wziazc kredyt na splate mojego zadluzenia i na kupno mieszkania nie wiem co mam zrobic prosze o rade doradcy.
  2011-05-26 21:29:04
 • Monika M.
  Witam , potrzebuję rady . Sytuacja jest skomplikowana. Otóż miesiąc temu podpisałam umowę z bankiem biorąc kredyt hipoteczny wspólnie z partnerem . W lipcu mieliśmy się wprowadzić . Niestety jak to w życiu bywa , może być różnie . Zapadła decyzja o rozstaniu. Jak rozwiązać problem zobowiązania w banku ? Pilnie proszę o rady . Dodam , że nie wszystkie transze poszły do developera . Ani jedna rata jeszcze nie została wpłacona . Pierwszy termin to 10.06.2011. Czy można się wycofać?Wypowiedzieć umowy ? jakie konsekwencje poniesiemy? Pozdrawiam
  2011-05-05 20:15:19
 • nina
  o tak
  2011-03-12 19:14:54
 • sandra
  jutro podpisuję umowę z bankiem o kredyt hipoteczny na budowę domu ale nie mogę spać bo analitycy nie wykryli tego że mam dziecko a nie ujawniłam tego faktu we wniosku mimo to bank chce podpisać ze mną umowę kredytową a ja się martwię czy to moje małe kłamstwo nie przyniesie w przyszłości jakichś problemów.
  2011-03-12 17:36:02
 • Klient BPH
  Witam, ja mam pytanie odnoście ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych. Bank wymusza ode mnie to ubezpieczenie powołując się na terminy w umowie mówiące o zakończeniu prac w 2009 roku a ja od dwóch miesięcy im udowadniam i tłumaczę, że niestety roboty nie zostały jeszcze zakończone. Co robić? Czy mają prawo mnie zmusić do ubezpieczenia lokalu, do którego nie mam jeszcze praw użytkowych? Proszę o pomoc!
  2010-11-22 23:49:06
 • malutki
  witam mam pytanie mam dlug w roznych bankach na kwote 70000 tys w tym dwie wypowiedziane umowy chcialbym wziasc kredyt konsolidacyjny pod hipoteke wlascicielem jest zona ktora nie pracuje i jak na razie mamy tylko akt notarialny na wpis trzeba zaczekac czy jakis bank udzieli kredytu
  2010-11-14 00:01:45
 • anula
  Przestrzegam przed bankiem BPH omijajcie klienci ten bank dużym kołem . Mam kredyt hipoteczny który spłacam terminowo robią mi koszty z których sami nie potrafią się wytłumaczyć i molestują telefonami nawet do dziesięciu dziennie w każdy dzień tygodnia we wszystkie świąteczne też. . Nie reagują na moje żądania udokumentowania dodatkowych kosztów. To jest HORROR
  2010-10-29 14:52:31
 • ksawier
  Spłacam od 4 lat kredyt samochodowy,w tym roku komornik wziął moje auto które było zabezpieczeniem kredytu.O tej sytuacji poinformowałem bank.Bank przysłał mi pismo ,że albo przedstawie inne zabezpieczenie kredytu albo bank wypowie umowe i będe musiał spłacić natychmiast całą kwotę kredytu .Problem jest w tym że nie mam żadnego nowego zabezpieczenia,oraz tak dużej gotówki aby natychmiast spłacić całość kredytu. Jednak moja sytuacja finansowa pozwala na miesięczną terminową spłatę kredytu.Co w tej sytuacji mam zrobić?
  2010-10-15 19:35:44
 • Pan Kuba
  Czym rozi niesplacenie kredytu - pod zastaw hipoteki? procz oczywiscie utraty zastawionych nieruchomosci, czy sa jeszcze jakies inne, ukryte nieprzyjemnosci ?
  2010-10-13 20:44:17
 • Miko
  Jestem załamana. W lipcu byłam z mężem w banku dowiadywać się o kredyt hipoteczny. Po dłuższe rozmowie Pani obiecała, ze na pewno go dostaniemy. mąż pracuje za granica na kontrakcie bezterminowym, dochód 10 tys zł , bez żadnych zobowiązań finansowych (nie mamy żadnych zadłużeń). Po takiej gwarancji podpisaliśmy umowę przedwstępna z deweloperem, wpłaciliśmy zaliczkę, mamy 50 % wkałdu własnego. Dzisiaj byłam w banku spytać, czy wszystko ok, czy jakieś papiery będą potrzebne oprócz tych co mamy przygotować, a Pani na to ze nie wiadomo czy dostaniemy kredy :( Co teraz???? Zainwestowaliśmy sporo pieniędzy a chodzi nam tylko o 160 tys. zł
  2010-10-04 18:21:35
 • IGA
  Witam, Mam pytanie dotyczące kredytu hipotecznego. Bank wypowiedział umowe ze względu na niespłacanie rat. w między czasie mieszkanie zostało sprzedane. A Bank mimo spłaty całości kredytu hipotecznego wzywa do zapłaty za "wcześniejszą spłatę kredytu"? i do momentu uiszczenia tej opłaty nie wyda zaświadczenia o spłaceniu kredytu potrzebnego do złożenia wniosku w sądzie o wypis z hipoteki. Czy rzeczywiście Bank może żądać tej opłaty "za wczęśniejszą spłatę kredytu"? z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam, IGA
  2010-09-02 18:16:56
 • Robert
  Witam serdecznie, Zwracam się z serdeczną prośbą o udzieleniu wskazówek dotyczących sytuacji, w której został wzięty kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania z rynku pierwotnego przez dwie osoby fizyczne będące w nieformalnym związku i po dwóch latach jeden ze współkredytobiorców wyprowadza się z tego mieszkania i oznajmia, że nie będzie dokładał się do spłaty, która jest dokonywana z zasobów pienieżnych konta drugiego współkredytobiorcy? Czy możliwe jest regulowanie po połowie rat przez dwóch kredytobiorców z osobnych kont bankowych aby zmusić do zobowiązań pierwszego współkredytobiorcę? W jaki sposób może się rozliczyć z bankiem drugi kredytobiorca, który nie jest w stanie sam finansować spłaty hipoteki mieszkania i jest gotowy do sprzedaży bądź licytacji mieszkania, ale jest jednym z dwóch współkredytobiorców i nie wie jak rozwiązać taką depresyjną sytuację? Pozdrawiam
  2010-08-27 06:13:16
 • DD
  Jesli posiada Pani zadluzenie i nie regulowala Pani rat w terminie, bank moze wypowiedziec umowe, naliczyc karne odsetki i rozpoczac procedure egzekucyjna, m.in. zajmujac nieruchomosc, na ktorej ma zabezpieczony kredyt.

  Oczywiscie negocjowac mozna i warto - ale zalezy to przede wszystkim od dobrej woli banku. Jesli bank nie uwierzy, ze bedzie Pani regulowac zobowiazania terminowo, i nie da Pani nowych zabezpieczen itd, to nie ma co liczyc na sukces w takich negocjacjach.

  Pozdrawiam, DarmowiDoradcy.pl
  2010-04-20 19:33:31
 • gosiek
  jak bank mi wypowie umowe moge sie jeszcze dogadac na splate tego zadluzenia czy czeka mnie co innego mam dom
  2010-04-20 16:28:05
 • DD
  Do Pana Artura: tresc stosunku zobowiazaniowego z tytulu zaciagnietego kredytu ksztaltowana jest przede wszystkim na podstawie porozumienia zawartego w umowie, a w sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie postanowienia odpowiednich regulaminow. jesli wiec marza wynosi 3,6% - co wynika z regulaminu, to musi byc jakas podstawa prawna do obnizenia o 1% tej marzy w razie zalozenia rachunku - jesli nie ma takiego zapisu w tymze regulaminie, to musi znalezc sie w umowie. Bo "gdzies" musi to byc wskazane - w przeciwnym wypadku klient otrzymuje nizsza prowizje "ustnie", wiec zeby pozniej po podpisaniu umowy kredytowej nie bylo rozczarowania, ze jednak marza nie zostala obnizona. Trzeba przeczytac co sie stanie jesli klient np. po roku zlikwiduje rachunek bankowy - czy wowczas jest powrot do marzy 3,6%? Generalnie z jakiegos dokumentu to musi wynikac, precyzyjnie i bez watpliwosci - najlepiej z umowy, albo z odpowiedniego regulaminu, ktory stanowi integralna czesc takiej umowy.
  2010-02-26 13:19:29
 • Artur
  Witam.W "Taryfie oprocentowania,opłat i prowizji" marża banku dla kredytu,który otrzymałem wynosi 3,6%.Przy założeniu konta w banku udzielającym kredytu marża jest obniżana o 1%.Czy w umowie kredytowej powinna być zawarta informacja o podstawowej wysokości marży?
  2010-02-22 20:55:22
 • KINGA
  WITAM, MAM TAKIE PYTANIE. MAM TRUDNĄ SYTUACJĘ , TÓRA NIE DAJE MI SPOKOJU!!! PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ MAM ZALEGŁOŚĆ W ZUSIE PRAWIE 30 TYŚ. IE CHCĄ MI TEGO ROZŁOŻYĆ NA RATY BO MUSZĘ ZAPŁACIĆ KILKA TYSIĘCY ZŁOTYCH, ZANIM MI ROZŁOŻĄ. MAM MIESZKANIE NA KREDYT HIPOTECZNY. CZY ZUS MOŻE ZROBIĆ WPIS NA HIPOTECE TEGO MIESZKANIA(PEWNIE MOŻE I TAK ZROBI) I JAK BANK NA TO ZAREAGUJE? CZY WYPOWIE MI UMOWĘ STRACĘ TO MIESZKANIE? BŁAGAM O ODP. CO MAM ROBIĆ?
  2009-09-21 22:24:43
 • Miki 123
  DLACZEGO BANK MOŻE NIE UDZIELIĆ KREDYTU MIMO ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? WIADOMO, ŻE PIENIĄDZE WPŁACONE NA UMOWIE PRZEDSTWSTĘPNEJ PRZEPADAJĄ; DLACZEGO BANK NA POCZĄTKU NIE MOŻE DAĆ PROMESY NA OMAWIANY KREDYT I JEGO KWOTE?
  2009-08-08 15:41:39
 • jk_jr
  Mój deweloper opóźnia się z realiacją inwestycji o niemal rok, co min. wykorzystal bank i nie wyplacil mi ostatniej transzy, bo dyspozycja zostala przeze mnie zlozona po okresie kredytowania przewidzianym w umowie. Teraz bank chce ode mnie akt notarialny zgodnie z warunkami umowy kredtowej, ale ja przez okres najblizszych 12 miesiecy nie otrzymam go od dewelopera z powodu jego opoznienia. Czy moze to stanowic dla banku powód do wypowiedzenia umowy? Po tym jak nie wyplacil mi ostatniej transzy kredytu spodziewam sie po nim wszystkiego..
  2009-07-29 12:24:18
 • pegusia
  Bank odmówił mi odnowienia linii kredytowej,mimo regularnie spłacanych rat.Wypowiedzenie otrzymałam 19 maja 2009 /zwrotka/ z datą na 14 maj 2009.Czy to wypowiedzenie ma moc prawna?Bo konto mi zablokowali 14 maj bez uprzedzenia.Mój tel 609-188-757
  2009-05-26 09:21:29
 • marian
  witam.co dzieje sie w przypadku niesplacania kredytu hipotecznego rozumiem ze bank zabierze mieszkanie ale co dalej zostaja jeszcze jalies odsetki do splaty ??stoje przed decyzja czy splacac kredyt hipoteczny czy nie gdyz sie rozwodze z żona kupilismy mieszkanie 2 lata temu dzis ona tam mieszka ja place a malo tego czekaja mnie alimenty i wtedy juz nie bedzie mnie stac na splacanie kredytu dlatego chcialbym wiedziec jakie sa tego konsekwencje.
  2009-05-23 09:13:26
 • doradca finansowy /
  Witam.
  Negocjować warunki spłaty zawsze można. Problem w tym, że negocjacje zależą od dobrej woli banku - do negocjacji potrzeba bowiem zgody obu stron, nie tylko Pani.
  Myślę, że w pierwszej kolejności powinna postarać się Pani przygotować pismo do banku, które zawiera bardzo konkretne propozycje dotyczące warunków spłaty kredytu, a także przewidujące nowe zabezpieczenia dla banku. Tylko wtedy będzie miała Pani szanse, że negocjacje pozwolą Pani coś ugrać w tej sprawie.

  Pozdrawiam!
  2009-05-11 14:01:45
 • joanna
  chciałam siedowiedzieć czy jezeli umowa kredytu została wypowiedziana i bank żąda odemnie natychmiastowej spłaty czy mozna negocjować z bankiem miesieczna spłate tej naleznosci
  2009-05-10 13:30:17
 • doradcy finansowy
  Witam, wszystko zalezy od warunkow Pani kredytow. Zapraszam do wypleniani formularza kontaktowego. Doradca zadzwoni do Pani i nieodplatnie pomoze w wybraniu najlepszej oferty.
  2009-04-27 17:48:07
 • gosia
  Mam pytanie,w jakim banku naj lepiej konsolidowac kredyty?
  2009-04-27 16:32:49
 • Doradca Finansowy
  Witam Pani Magdo, wszystko mozna. Zaproponujemy najlepsze oferty na rynku, pokazemy co moze dac Pani kazdy bank w Polsce i wybierzemy najlepszą ofertę. Proszę o kontakt - na maila lub proszę wypełnić formularz kontaktowy. Prosze pamiętać o podaniu numeru telefonu, na który doradcy do Pani zadzwonią, aby przedstawić ciekawe oferty i porozmawiać.
  2008-02-23 20:26:33
 • magda
  mam takie pytanie czy jest to mozliwe zeby dostac kredyt hipoteczny razem z kredytem konsolidacyjnym chodzi mi o bank millennium czy ten bank udostepnia takie kredyty.
  2008-02-22 13:50:08
 • doradca finansowy
  Dalsza część artykułu o umowie kredytowej będzie zamieszczona do wieczora 14 października. Pozdrawiamy!
  2007-10-13 15:25:47
 • kaska
  kiedy dalsza część artykułu?
  2007-10-13 15:07:34
 • andrzejus
  faktycznie, przy kredycie mieszkaniowym czy kredycie budowlanym raczej nierealne jest uzyskanie pozytywnej decyzji, gdy nie mamy zdolności kredytowej. pozdro
  2007-10-09 22:28:12
 • jasia41
  Zapowiada sie ciekawie. Takich porad nigdy nie jest za wiele. Czekam na ciąg dalszy.
  2007-10-09 14:44:10

dodaj komentarz

 DarmowiDoradcy.pl

pomagają przy wyborze
taniego kredytu, inwestowaniu,
wybraniu dobrej lokaty.

Potrzebujesz bezpłatnej
pomocy doradcy?

Kliknij tutaj!