SERWIS NIECZYNNY
 
 

Wkład własny a kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny)


Czy kredytobiorca musi mieć wkład własny jeśli ubiega się o kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy)? Co jeśli kredytobiorca nie ma odpowiednich środków pieniężnych?

Większość banków oferujących kredyty mieszkaniowe (kredyty hipoteczne) wymaga od kredytobiorcy częściowego finansowania inwestycji, tj. wniesienia tzw. wkładu własnego (udziału w cenie zakupowanej nieruchomości). Z reguły jest to 10% bądź 20% tej ceny. Przy dzisiejszych cenach nieruchomości te 10% bądź 20% stanowi kwotę, która mogłaby uniemożliwić większości potencjalnych kredytobiorców uzyskanie kredytu. Dlatego banki przewidują pewną „furtkę”, która w takim przypadku nie zamyka drogi do kredytu - wprowadza się obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenie brakującego wkładu własnego do czasu spłaty odpowiedniej części kapitału.

Składka ubezpieczeniowa (wkładu własnego) płacona jest przez kredytobiorcę z reguły jednorazowo, z chwilą uruchamiania kredytu mieszkaniowego. Jej wysokość jest różna, między 3% do 5% od wartości ubezpieczonego wkładu własnego kredytu – przy kredycie mieszkaniowym o wartości 300.000, gdy wkład własny wynosi 20%, a kredytobiorca kredytuje 100% wartości nieruchomości, składka ubezpieczeniowa z powodu braku wkładu własnego wyniosłaby 2.100 zł. Często koszt w postaci ubezpieczenia może być doliczony do kwoty kredytu, przez co nie zawsze jest odczuwalny (bezpośrednio) dla kredytobiorcy.

Wypełnij formularz kontaktowy

Komentarze

 DarmowiDoradcy.pl

pomagają przy wyborze
taniego kredytu, inwestowaniu,
wybraniu dobrej lokaty.

Potrzebujesz bezpłatnej
pomocy doradcy?

Kliknij tutaj!